Serveis

milling-g7dca892c9_1920

MANTENIMENT  INDUSTRIAL

Donem un servei integral de manteniment per a la indústria en general, tant en el àmbit elèctric com mecànic.

Ens adaptem a les necessitats del client segons la seva organització, donant suport al personal propi de manteniment del client i/o assumint en exclusiva aquestes tasques sota la supervisió i directrius del responsable de planta.

automation-g5f47a0593_1920

ELECTRICITAT INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ

Dissenyem i implementem projectes d’instal·lacions elèctriques i d’automatització industrial.

Oferim manteniment elèctric basat en les normatives i requeriments vigents i estem capacitats per dissenyar, mecanitzar, instal·lar i connectar armaris elèctrics de distribució i control.

electric-gfe6066c24_1920

REVISIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Revisem les instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb els corresponents equips certificats i t’entreguem els informes tècnics amb els diferents registres extrets, les incidències detectades i els consells generals a adoptar.

Elaborem estudis termogràfics que permeten millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions i detectar possibles defecte de funcionament o de construcció. D’aquesta manera, podem arribar preveure avaries elèctriques per detecció de punts calents i posar les eines per evitar-les.

tube-bender-g9083cfcc8_1920

SERVEI D’AVERIES

Oferim una ràpida capacitat de reacció i immediatesa en la intervenció i resolució de l’avaria amb l’objectiu de reduir al mínim el temps d’inoperància de la instal·lació a reparar. Som conscients de la necessitat de resoldre en un termini curt de temps les incidències que puguin sorgir per tal de seguir operant i rentabilitzant les instal·lacions.